آفتاب آيس فت

روغن آفتاب آيس فت روغن ويژه بستني مي باشد .اين روغن بافتي سفيد، سبک و پف كرده در انواع بستنی ها ايجاد مي كند. روغن ویژه بستنی بطور كامل با شكر مخلوط مي شود و مشكل ماسيدن روغن در دهان به هنگام استفاده از محصول را مرتفع مي نمايد و همچنين تاثيری فوق العاده مطلوب در طعم می گذارد.

مزایا

 • ظاهر سفيد
 • قابل پمپ كردن
 • ایجاد بافت نرم در بستنی
 • ايجادمقاومت بستنی در مقابل ذوب شدن
 • ایجاد حالت خامه ای در بستنی
 • روان کردن بستنی در حین تولید

کاربرد

 • یک روغن مناسب برای تهیه انواع بستنی ها و تافي ها 

بسته بندی

 • در حلب با وزن 16 کیلوگرم و بصورت فله

شرایط نگهداری

 • در دماي 25-20 درجه سانتیگراد درمحيط مسقف، بدون بو، خشك و دور از تابش مستقيم نور آفتاب
 • حفظ تازگی محصول تا 18 ماه پس از تاریخ تولید

خصوصیات

 • اسیدهای چرب آزاد کمتر از 0/06 درصد
 • پراکسید کمتر از 0/5 درصد
 • نقطه ذوب مویی C 34-30
 • درصد جامدات در 20 درجه 22-28
 • درصد جامدات در 30 درجه 5-8

نظر دهید

آفتاب آيس فت

نظرات کاربران