قوانین و مقررات ثبت نام در سامانه تامین کنندگان شرکت مارگارین

1 - با عنایت به اینکه شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان بر اساس اطلاعات وارده صورت می پذیرد، ثبت نام کنندگان می بایست اطلاعات مستند و واقعی خود را در سیستم درج نمایند؛ لذا مسئولیت مدنی و حقوقی کلیه اطلاعات وارده و ثبت شده را بر عهده خواهند داشت.

2 - تایید یا عدم تایید صلاحیت ورود ثبت نام کنندگان در اختیار شرکت ماگارین بوده و ثبت نام در این سامانه، هیچ گونه حقی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت نام کننده ایجاد نخواهد کرد.

3 - تامین اقلام و خدمات مورد نیاز شرکت مارگارین تابع ضوابط داخلی و نیازهای این شرکت و با لحاظ صرفه و صلاح شرکت انجام خواهد شد و این شرکت الزامی به تامین نیازهای خود از ثبت نام شدگان سامانه را ندارد.

4 - در صورت کشف ادعای خلاف واقع و یا عدم پاسخگویی مناسب ثبت نام کنندگان تایید شده به استعلام بهای درخواست شده و یا عدم متعهد بودن ثبت نام کنندگان به تعهدات ایجاد شده پس از استعلامات، شرکت مارگارین ضمن حذف آن اشخاص حقیقی یا حقوقی از فهرست ثبت نام کنندگان؛ نام آنها را در لیست سیاه وارد نموده و ثبت نام مجدد ایشان منوط به ضوابط و بررسی های جداگانه ای خواهد بود.

5 - انتشار‌، ارسال، بارگذاري و يا توزيع هرگونه مطلب نامتناسب، بی‌حرمتي، تجاوز و تعدي، گفتار زشت و وقيح، تصاوير شرم آور و عناوين، بارگذاري فايل‌هايي كه شامل ويروس بوده،‌ فايل هاي ناقص و خراب و يا هر فايل يا برنامه‌اي كه موجب بروز اختلال در عملكرد يك رایانه ديگر گردد در همان وهله اول منتج به حذف آن شخص از سامانه خواهد شد و شرکت نسبت به احقاق حقوق خود در این موارد و از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و اقامه دعوی؛ محق خواهد بود.
6 - ثبت نام کنندگان می بایست نسبت به درج دقیق و کامل زمینه فعالیت انتخابی خود دقت نمایند.

7 - اشخاص حقیقی می بایست تصویر کارت ملی، جواز کار و سایر گواهینامه های مربوطه را بارگذاری نمایند.

8 - اشخاص حقوقی می بایست تصویر آگهی تأسیس، تصویر کد اقتصادی، پروانه بهره برداری و سایر گواهینامه های مربوطه را بارگذاری نمایند.ثبت نام