آگهي دعوت مجمع عمومي ساليانه 99

آگهي دعوت مجمع عمومي ساليانه 99

آگهي دعوت مجمع عمومي ساليانه 99

بسمه تعالی
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 شركت مارگارین (سهامي عام)

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مارگارین (سهامی عام)  ثبت شده به شماره 4204 وشناسه ملی 10100239199 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1399 در ساعت 10 صبح روز شنبه 28 فروردين  1400 در محل  تهران- شهرری- كيلومتر 3 جاده ورامین- خیابان راهبر-پلاک 8 شرکت مارگارین(سهامی عام) ،   تشكيل مي گردد. بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود جهت دريافت برگه ورود به جلسه در اوقات اداري روزهاي 21 و 22 فروردین 1400 به محل دفتر امور سهام اين شركت واقع در شهرری- كيلومتر 3 جاده ورامین- خیابان راهبر-پلاک 8 شرکت مارگارین(سهامی عام) ، واحد امور سهام مراجعه نمايند. ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت 8 صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری نیز قابل دریافت خواهد بود.
تأکید می گردد سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومی می بایست حتماً کارت ملی به همراه داشته باشند. ضمناً در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفی نامه شخص حقوقی الزامی است.
لازم به ذكر است با توجه به شيوع بيماري كرونا و حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي كرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاري مجمع در شرايطي امكان پذير است كه حداكثر تعداد 15 سهامدار حقيقي يا حقوقي در مجمع حضور يابند. از اين رو با توجه به الزام حضور اركان، هيئت رئيسه ، نمايندگان سازمان بورس ، حسابرس و بازرس قانوني شركت ، از سهامداران تقاضا ميگردد با مشاهده هم زمان مجمع از طريق پيام رسان اينستاگرام (https://www.instagram.com/margarineco.ir) خادمان خودرا در برگزاري اين مجمع ياري رسانند.
دستور جلسه:
1-استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1399.
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1399.
3-تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/09/1399 و اتخاذ تصميم نسبت به تخصیص و تقسیم سود 
4-انتخاب بازرسين قانوني و حسابرس شركت.
5-تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره.
6-تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شركت
7-ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی . 

                                                                                                                                                                                                                                هيئت مديره شركت مارگارين (سهامي عام )

تاریخ : 1400/01/18
منبع: