دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان

دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان

دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان

در هفتمین همایش رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران كه با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار گرديد، شركت مارگارين موفق به اخذ تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
اين تنديس پس از انجام ارزیابی‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد، از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط آقای مهندس یدالله صادقی ریاست محترم سازمان و آقای مهندس حمیدرضا پورسعید معاون امور صنایع طي اين همايش به آقاي دكتر خلخالي مديرعامل شركت مارگارين اهدا شد.

تاریخ : 1399/07/01
منبع: