مارگارين به مجمع نشست/افزايش سرمايه مارگارين در راستاي توسعه و پيشرفت شركت

مارگارين به مجمع نشست/افزايش سرمايه مارگارين در راستاي توسعه و پيشرفت شركت

مارگارين به مجمع نشست/افزايش سرمايه مارگارين در راستاي توسعه و پيشرفت شركت

 

به گزارش روابط عمومي، پيرو آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت مارگارين (سهامي عام) منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/08/11 به شماره 27966 مجمع عمومي فوق العاده با حضور 70/59درصد سهامداران تاريخ 22 آبان ماه 1400 تشكيل شد.

در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت آقاي بابك باقري مهماندوستي بعنوان رئيس مجمع، آقاي همايون باقري طادي (ناظر اول)، آقاي مجيد امدادي ( ناظر دوم) و آقاي دكتر حسن خلخالي بعنوان دبير جلسه انتخاب و جلسه به رسميت شناخته شد.
گزارش توجيهي هيات مديره مبني بر افزايش سرمايه به طور مختصر و مفيد توسط رئيس مجمع و دلايل افزايش آن و همچنين گزارش بازرس قانوني مبني بر افزايش سرمايه توسط نماينده بازرس قانوني قرائت گرديد.
در جلسه مجمع عمومي فوق العاده پس از شور و تبادل نظر و با اخذ مجوز شماره 151-0041789303 مورخ 3/8/1400 صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افزايش سرمايه شركت از مبلغ 840 ميلياردريال به 9.515 ميليارد ريال مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر  شد طي  مهلت مقرر قانوني در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري شهرستان تهران ثبت گردد.
در پايان جلسه دكتر خلخالي مديرعامل شركت مارگارين و دبير جلسه مجمع عمومي به سوالات سهامداران در زمينه افزايش سرمايه آتي، تعيين تكليف زمين هاي تصرف شده توسط شهرداري و طرح هاي توسعه اي  درحال اجرا مثل فركشنيشن و هيدروژناسيون پاسخ دادند و اعلام نمود: با افزایش سرمایه مذكور و بهره برداري از طرح هاي توسعه فركشنيشن و هيدروژناسيون  شركت مارگارين افزايش سهم بازار محصولات تولیدي و صادرات محصولات اين كارخانه به كشورهاي ديگر را كليد خواهد زد.
همچنين دكتر خلخالي افزود: با احداث پلنت فركشنيشن امكان توليد محصولات جديد براي شركت فراهم خواهد شد كه در حال حاضر توليد نمي گردد و محصولات فوق هم اكنون وارداتي بوده كه با راه اندازي خط توليد فركشنيشن بازار  اين محصولات در اختيار شركت قرار خواهد گرفت.
وي ابراز كرد: تامين دستگاه مذكور بر اساس قرارداد في مابين صورت پذيرفته و پيش بيني مي گردد در ماه هاي پاياني سال شمسي جاري و فروردين 1401 دستگاه ها حمل و ترخيص گردند و با لحاظ فرايند نصب و راه اندازي و همچنين آموزش و بهره برداري از دستگاه پيش بيني مي شود كه  توليد آزمايشي آن و برآورد توليد  اقتصادي در 3 ماهه پاياني سال مالي آتي انجام گيرد.
دبير مجمع عمومي فوق العاده همچنين خاطرنشان كرد: اين يك فرصت بسيار ايده آل هم براي شركت و هم براي كشور است تا نشان دهيم كه چگونه  با اعتماد چندسويه بين توليدكننده گان، سرمايه گذاران،  سهامداران و مصرف كننده گان مي توان  درهاي رشد و توسعه صنعتي به سوي كشور را گشود.

 
تاریخ : 1400/08/23
منبع: