عملیات اورهال شرکت مارگارین آغاز شد

عملیات اورهال شرکت مارگارین آغاز شد

عملیات اورهال شرکت مارگارین آغاز شد
معاونت محترم زنجیره تامین گفت: بر اساس برنامه زمان بندی شده عملیات اورهال شرکت مارگارین از دهم شهریورماه آغاز می شود و تا پایان ۱۴شهریورماه ادامه خواهد داشت. حسن خلخالی درباره اقدام هایی که در زمان اورهال این شرکت انجام خواهد شد اظهار کرد: نصب جدید دستگاه بی رنگ، تصحیح پمپهای کولینگ آب تمییز تصفیه خانه، بهینه سازی تجهیزات موجود ، تعمیرات دستگاه های بخش تولید، استفاده از طرح تعطیلات تابستانی وزارت نیرو واستفاده از مزایای آن از جمله اقدام های برنامه ریزی شده در فرآیند اورهال است. وی به تعیین برنامه زمان بندی اورهال به مدت ۵ روز اشاره کرد و افزود : به همه بخش ها و پیمانکاران اعلام شد که ایمنی اولویت نخست کاری افراد باشد و همه ملزم به رعایت دستورالعملهای شرکت هستند.
تاریخ : 1399/06/05
منبع: