آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 1400

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 1400

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده  1400

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت مارگارین (سهامي عام)
ثبت شده به شماره 4204 وشناسه ملی 10100239199

 

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مارگارين (سهامي عام) يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت كه رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 22/08/1400 در محل سالن ورزشي آفتاب واقع در تهران، شهرري، كيلومتر 3 جاده ورامين، خيابان راهبر، پلاك 8 شركت ماگارين (سهامي عام) برگزار مي شود حضور بهم رسانند.
 ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت 8 صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری قابل دریافت خواهد بود. تأکید می گردد سهامداران محترم به جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده می بایست حتماً کارت ملی به همراه داشته باشند. همچنين در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفی نامه شخص حقوقی الزامی است.
لازم به ذكر است با توجه به شيوع بيماري كرونا و حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي كرونا  و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاري مجمع در شرايطي امكان پذير است كه حداكثر 15 سهامدار حقوقي يا حقيقي در مجمع حضور يابند. از اين رو با توجه به الزام حضور اركان، هيئت رئيسه، نمايندگان سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانوني شركت از سهامداران تقاضا مي گردد با مشاهده هم‌زمان مجمع از طريق پيام رسان اينستاگرام (https://www.instagram.com/margarineco.ir/) خادمان خود را در برگزاري مجمع ياري رسانند.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش بازرس قانوني شركت در خصوص افزايش سرمايه
2-تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه
3-ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده است.  

                                                                                                                                                                                                                هيئت مديره شركت مارگارين (سهامي عام )

تاریخ : 1400/08/11
منبع: