هفتمين نشست آموزشي معاونين و مديران و رؤسا با موضوع (آسيب شناسي اجتماعي ) در شركت مارگارين

هفتمين نشست آموزشي معاونين و مديران و رؤسا با موضوع (آسيب شناسي اجتماعي ) در شركت مارگارين

  هفتمين نشست آموزشي معاونين و مديران و رؤسا با موضوع (آسيب شناسي اجتماعي ) در  شركت مارگارين
هفتمين نشست آموزشي معاونان ، مديران و رؤساي شركت با عنوان تجزيه و تحليل نتيجه يك تحقيق اجتماعي (آسيب شناسي اجتماعي) با سخنراني آقای دكتر اردشير گراوند، روز دوشنبه تاريخ98/02/09  در سالن ورزش آفتاب  برگزار گرديد. 
به گزارش واحد آموزش شركت، در ابتدای این نشست مدير منابع انساني  سركار خانم بلند ضمن ارائه توضيحات مختصر در مورد موضوع جلسه، از مديران و رؤسا براي حضور در جلسه تشكر و قدرداني نمودند. 
در ابتدا آقای دكتر گراوند مباحث مطرح شده در این جلسه را در راستای اهميت مسائل اجتماعي و تأثير آن بر همه  ابعاد زندگي انسان(فرهنگي ، سياسي  و اقتصادي) عنوان کرد. ايشان برنامه ريزي علمي و هوشمندانه در حوزه هاي مختلف را لازمه حل مسائل و آسيب هاي اجتماعي دانستند و اين مهم را در طول تحقيقات خود به اثبات رساندند و خاطرنشان كردند كه خود نظام اجتماعي مي تواند اصلاح كننده آسيبهاي خود باشد و از هر دولت و نظامي براي اين  امر قوي تر و آماده تر است.
ايشان ادامه دادند عدم تعادل در سطح يك جامعه اعم از امكانات رفاهي ، آموزشي و بيكاري باعث مهاجرت مي شود و مهاجرت اگر بر اساس برنامه ريزي صورت نگيرد حاشيه نشيني را به دنبال دارد و اين امر باعث عمده مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است كه امروزه شاهده آن هستيم.
 دكتر گراوند ضمن ارائه يافته هاي تحقيقاتي خود كه براساس شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بودند به تشريح هر كدام از اين شاخص ها پرداختند كه براي شركت كنندگان بسيار جذاب و قابل توجه بود.
لازم به ذكر است كه ميزان رضايت كلي شركت كنندگان از سمينار مذكور در سطح عالي ارزيابي شده است.

تاریخ : 1398/02/10
منبع: