7 مهر روز ملي ايمني و آتش نشاني

7 مهر روز ملي ايمني و آتش نشاني

 7 مهر روز ملي ايمني و آتش نشاني
 نشست صميمانه مديرعامل محترم جناب آقاي دكتر نيكخواه به همراه تيم محترم مديريت ارشد با پرسنل واحد ايمني و آتشنشاني به مناسبت 7 مهر روز ملي ايمني و آتش نشاني

اين نشست در ساعت 14:20 روز يكشنبه هفتم مهرماه 98 با حضور آقايان دكتر نيكخواه، حاجبي، آقاعليان، آيت الهي، موذن و جمالي در واحد ايمني و بهداشت شركت برگزار گرديد.
در ابتدا جناب آقاي حاجبي مشاور محترم مديرعامل ضمن گراميداشت اين روز نسبت به اهميت و حساسيت شغل ايمني و آتش نشاني ارائه مطب داشتند و از تاريخچه تاسيس آتشنشاني در ايران و اهميت آن در صنايع پتروشيمي، نفتي و ساير صنايع نكاتي را متذكر شدند و از زحمات پرسنل شاغل در واحد ايمني و آتش نشاني با رياست سركار خانم عزيزي و بهبود در روند انجام فعاليت ها تقدير و تشكر نمودند. 
در ادامه جناب آقاي دكتر نيكخواه مدير عامل محترم شركت مارگارين از زحمات پرسنل و شخص سركار خانم عزيزي رئيس محترم واحد ايمني و بهداشت در راستاي حفاظت و صيانت از نيروي كار قدرداني نمودند و اهميت پيشگيري از بروز حوادث و سوانح ، نقش و تاثير گذاري اين مورد در روحيه افراد و كاركنان شركت را بيان نمودند. همچنين جناب آقاي دكتر نيكخواه از اعلام رضايت و قدرداني مديريت شركت توسعه صنايع بهشهر بمنظور برگزاري دوره آموزشي ايمني و آتش نشاني كه براي پرسنل مجموعه توسعه صنايع بهشهر توسط واحد ايمني شركت مارگارين در محل شركت توسعه صنايع بهشهر انجام شده بود، ابراز خشنودي و رضايت از واحد ايمني را داشتند. همچنين ايشان نيز به بهبود روند انجام فعاليت ها به صورت منظم در اين واحد اشاره نمودند و نيز از بهبود روابط و تعامل مديريت واحد ايمني با ديگر واحدها نيز ابراز رضايت نمودند. در نهايت آرزوي توفيق روز افزون براي تمامي پرسنل را داشتند. 
سركار خانم عزيزي نيز از توجه و حمايت هم جانبه جناب آقاي دكتر نيكخواه و تيم مديريت شركت و حضور گرم و صميمانه ايشان در واحد ايمني و آتش نشاني و تبريك ويژه بمناسبت گراميداشت روز ايمني و آتشنشاني كه باعث دلگرمي و انگيزه بيشتر در پرسنل واحد مي شود، تشكر و قدرداني نموده و لزوم پرداختن به مسائل ايمني و ارتقاء سطح فرهنگ ايمني براي دستيابي به هدف پيشگيري و كاهش بروز حوادث در محيط كار را بيان نمودند

تاریخ : 1398/07/07
منبع: