مراسم تجليل از مديران، كارگران و نهادهاي كارگري شهرستان ري

مراسم تجليل از مديران، كارگران و نهادهاي كارگري شهرستان ري

 مراسم تجليل از مديران، كارگران و نهادهاي كارگري شهرستان ري
در روز يكشنبه 98/2/8 ساعت 14:00 همزمان با گراميداشت هفته كارگر و به همت اداره كار، تعاون ورفاه اجتماعي شهرستان ري مراسم تقدير از مديران ، كارگران ،شورا هاي اسلامي كار ، بسيج كارگري و انجمن هاي اسلامي كارگري در شهرك صنعتي شمس آباد سالن همايش هاي شهرك صنعتي با حضور خانم دكتر مافي و عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي  ، ربيعي وزير كارسابق و مديرعامل صندوق كارآفريني ، جمالي پور فرماندار شهرستان ري، رئيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ري ، رئيس اداره كار و اموراجتماعي حسن آباد ، محمد رضا بقا ئيان رئيس شوراي عالي كار شهرستان ري و فرمانده حوزه كارگري بسيج مالك اشتر، خدايي رئيس شوراي عالي كار استان تهران ، مديران ، كارگران خدوم وزحمتكش و پرتلاش  اين شهرستان برگزار گرديد .
با تلاوت اياتي ازكلام الله مجيد و خيرمقدم محمد رضا بقائيان وهمچنين ارايه گزارش از عملكرد ستاد برگزاري هفته كار و كارگر در شهرستان ري همراه  بود مراسم آغاز گرديد .
در ادامه ربيعي وزير سابق كار و امور اجتماعي در خصوص گراميداشت هفته كارگر و نقش اساسي جامعه كارگري در شكل گيري انقلاب و حفظ وصيانت از انقلاب در مقاطع حساس اشاره و براي جامعه كارگري در زمان حساس كنوني كه كارگران با مشكلات زياد اقتصادي مواجه مي باشند آرزوي موفقيت وسربلندي در تمامي عرصه ها نمودند .
جمالي پور فرماندارشهرستان ري ،  خدايي رئيس شوراي عالي كار استان تهران و خانم دكتر مافي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، ايراد سخنراني در خصوص گراميداشت هفته كار وكارگر نموده و هريك از مشكلات موجود بر توليد و راهكارهاي گذشت از اين بحران و مشكلات عديده جامعه كارگري پرداختند.
مراسم تقدير از مديران ، كارگران ، شوراهاي اسلامي كارگري ، بسيج كارگري و انجمن هاي اسلامي نمونه درسطح شهرستان ري پايان بخشن مراسم هفته كار وكارگر در شهرستان ري بود كه در اين بين از آقاي مهندس سيد كاميار حسيني به عنوان مدير نمونه در سطح شهرستان ري – آقاي رحيم زابلي به عنوان كارگر نمونه در سطح شهرستان ري – پايگاه بسيج انصار الحسين (ع) به فرماندهي  آقاي سيد حسين پرورش به عنوان پايگاه بسيج نمونه در سطح شهرستان ري  و انجمن اسلامي شركت مارگارين به مسئوليت  آقاي محمد مشتاقي به عنوان انجمن اسلامي نمونه در سطح شهرستان ري معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند .  

تاریخ : 1398/02/09
منبع: