مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مارگارين(سهامي عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مارگارين(سهامي عام)

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مارگارين(سهامي عام)

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مارگارين (سهامی عام) منتشر شده در روزنامه اطلاعات ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 27/01/1398 با حضور 86 درصد از سهامداران ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت‌مدیره شرکت در محل پژوهشگاه صنعت نفت، سالن همايش كاسپين تشکیل گردید و موارد مندرج در دستور جلسه توسط هیات رئیسه بررسی و تصمیم گیری گردید که اهم آن تقسیم سود 420 میلیارد ریال به قرار هر سهم 50 ریال می باشد که به سهامداران تعلق می گیرد.

تاریخ : 1398/01/29
منبع: