بازدید از ایستگاه بهرام توسط مدیر عامل محترم شركت مارگارين جناب آقاي دكتر محمدرضا شمس

بازدید از ایستگاه بهرام توسط مدیر عامل محترم شركت مارگارين جناب آقاي دكتر محمدرضا شمس

 بازدید از ایستگاه بهرام توسط مدیر عامل محترم شركت مارگارين جناب آقاي دكتر محمدرضا شمس
در تاریخ 97/02/23 ساعت 14 جلسه بازدید و مذاکرات بهره برداری از ایستگاه بهرام توسط مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر شمس و تیم مدیریت و فنی شرکت مارگارین صورت پذیرفت. 
در این جلسه که در محل ایستگاه بهرام صورت گرفت نمایندگانی از شرکت راه آهن ، تیم مدیریت ایستگاه ، پیمانکاران راه اندازی خطوط . پیمانکاران حمل و نقل ریلی حضور داشتند.
مقرر گردید در سریعترین زمان از خط موجود فعلی با ظرفیت 5 واگن ، کار آغاز گردیده و سپس نمایندگان طرف مقابل نسبت به توسعه خط و افزایش ظرفیت و اخذ موافقتهای لازم اقدام نمایند.
همچنین مقرر شد تجهیز تاسیسات لازم جهت تخلیه و بارگیری واگنها بصورت موبایل صورت گرفته و تا شنبه 97/2/29 در محل ایستگاه مستقر گردد.

تاریخ : 1397/02/24
منبع: