معارفه اعضاء جديد هيأت مديره شركت مارگارين

معارفه اعضاء جديد هيأت مديره شركت مارگارين

معارفه اعضاء جديد هيأت مديره شركت مارگارين

از سوی مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع بهشهر جناب آقای دکتر یوسفی، آقایان : احمد هاشمی و قاسم فلاحتی به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره شرکت روغن نباتی مارگارین منصوب شدند.
ایشان برای آقایان احمد هاشمی و محمود فلاحتی آرزوی سلامتی و موفقیت داشته و اظهار امیدواری کردند که این شرکت بزودی حضور پرقدرتی در صنعت روغن داشته باشد.

تاریخ : 1397/09/19
منبع: