مراسم تقدير از واحدهاي برتر و فعال حوزه بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي (HSSE) استان تهران

مراسم تقدير از واحدهاي برتر و فعال حوزه بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي (HSSE) استان تهران

مراسم تقدير از واحدهاي برتر و فعال حوزه بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي (HSSE) استان تهران
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بمنظور تقدير از تعهد عيني و عملي مديريت محترم شركت در اجراي خط مشي ابلاغي اين وزارت در بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي (HSEE) در برابر سلامت شاغلين و جامعه در همه ابعاد جسمي، رواني اجتماعي، معنوي، زيست محيطي، جلسه تقدير از عملكرد واحدهاي برتر و فعال در حوزه ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي با حضور مهندس صادقی رئیس سازمان، مهندس رضا زاده رئیس اداره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی و مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای تولیدی روز يكشنبه مورخ 7/2/98 در محل سازمان برگزار نمود.
تاریخ : 1398/02/08
منبع: