ششمين سمينار آموزشي مديران و رؤساي سازمان با موضوع "ارزش آفريني در گروه توسعه صنايع بهشهر با بهره گيري از مدل زنجيره تأمين" با تدريس جناب آقاي دكتر شمس

ششمين سمينار آموزشي مديران و رؤساي سازمان با موضوع "ارزش آفريني در گروه توسعه صنايع بهشهر با بهره گيري از مدل زنجيره تأمين" با تدريس جناب آقاي دكتر شمس

ششمين سمينار آموزشي مديران و رؤساي سازمان با موضوع  "ارزش آفريني در گروه توسعه صنايع بهشهر با بهره گيري از مدل زنجيره تأمين" با تدريس جناب آقاي دكتر شمس

به گزارش واحد آموزش شركت مارگارين ششمين سمينار آموزشي مديران و رؤساي سازمان با موضوع  "ارزش آفريني در گروه توسعه صنايع بهشهر با بهره گيري از مدل زنجيره تأمين" با تدريس جناب آقاي دكتر شمس در تاريخ يكشنبه 25/09/97 در سالن ورزشي شركت برگزار گرديد. 
در ابتدای اين نشست مدير عامل محترم شركت آقای دکتر نيكخواه ضمن تشكر و قدرداني از مديران و رؤسا ، به "نقش و اهميت شخصيت و منش مديران" در اداره سازمان اشاره و فرمود : مدير خوب مديري است كه بهترين نيرو ها را تربيت كند، به جانشين پروري اهميت دهد، ايجاد ارتباط با كاركنان ضمن حفظ حريم ها و جايگاه يكي از هنر هايي است كه مديران يك مجموعه بايد داشته باشند. ايشان به كار تيمي و تيم سازي بعنوان يك ضرورت سازماني اشاره كردند و آقاي دكتر شمس را بعنوان الگو و  رهبري كه روحيه تيمي سازمان را ارتقا بخشيده و در اين حوزه نيز موفق بوده معرفي نمودند.
آقاي دكتر نيكخواه فرمود :  مشاركت كاركنان در تصميم گيري ها را  يكي از عوامل مهم انگيزش سازماني است كه اين عمل باعث مي شود كاركنان احساس مفيد بودن را در سازمان داشته باشند. در ادامه ايشان از مديران و رؤساي مجموعه خواستند اگر پرسنلي بي انگيزه بود دلايل بي انگيزگي را كشف كرده و در پي حل آن بر آيند.
پس از صحبت هاي دكتر نيكخواه آقاي دكتر شمس بعنوان سخنران موضوع اين جلسه را "آينده پژوهي و ارزش آفريني بر اساس مدل زنجيره تأمين"  مطرح نمود. ايشان سخنان خود را با "چالش هاي اقتصاد كلان در آينده جهان با محوريت آينده پژوهي" شروع كرد و فرمود: اگر ما نگاه دقيق و عميق نسبت به آينده نداشته باشيم نمي توانيم برنامه ريزي  درستي انجام داده و به اهدافي كه مشخص كرده ايم  كه متناسب با جريانات و شرايط دنياي متغير امروز هستند دست يابيم. ايشان به توضيح و معرفي چالشهايي كه در گذر زمان و پيشرفت ها از ابتدا زندگي انسان وجود داشته پرداختند. دكتر شمس "شفافيت" را بعنوان يكي از اين چالش ها مطرح كردند كه نظام اقتصادي دنيا را به چالش كشيده است و تمام جوانب زندگي انسان را هم از لحاظ شخصي ، خانوادگي ، شغلي و سازماني و همچنين ارتباطات اجتماعي و اقتصادي را تحت الشعاع قرار داده است.
كمبود مهارت ها يكي ديگر از چالش هاي مورد اشاره آقاي دكتر شمس بود ايشان بيان كردند سوگيري شخصي، سيستمي و سازماني ما بايد به سمت كسب مهارت ها حركت كند مهارت صرفا عجين شده با علوم آكادميك نيست سازمانها در دنياي امروز بايد پرسنل خود را به مهارت اندوزي تشويق كنند و به سمتي پيش روند كه مديريت دانش جايگزين مدرك گرايي شود.
در ادامه وقت اول سمينار  دكتر شمس به ويژگي ها و مشخصات كالاهاي تند مصرف (FMCG) كه محصولات شركت ما نيز شامل آنهاست اشاره نمودند.
در وقت دوم سمينار دكتر شمس ضمن ارائه تعريف و توضيحاتي در حوزه مديريت زنجيره تأمين به بيان و تحليل روند ساختارسازي زنجيره تأمين طي 7 دهه گذشته در هلدينگ توسعه صنايع بهشهر پرداخت و بيان كرد تفكر هم افزايي  زنجيره تأمين هم در سرمايه گذاري و هم در عمليات از دهه 30 در هلدينگ مورد توجه و اهميت بوده و در فرآيند اجرايي قرار داشته است و جزء استراتژي هاي مجموعه بوده است.
ایشان در بخش پاياني  سخنان خود مؤلفه هاي 1- حفظ مزيت رقابتي بازار، 2-كيفيت قابل رقابت، 3-قيمت تمام شده رقابتي، 4-نفكر مشتري مداري، 5- خلق ارزش افزوده، 6- توسعه تئوري آنسوف در هم افزايي شركت هاي زير مجموعه 7- نهادينه سازي باور و تفكر استقرار زنجيره تأمين در هلدينگ را جزعي از پيش شرط ها براي  ايجاد و حفظ زنجيره تأمين پايدار هلدينگ بر شمردند.
گفتني است در اين جلسه آموزشي شركت كنندگان سؤالات كاربردي مربوط به موضوع را مطرح نمودند و آقاي دكتر شمس  به آنان پاسخ دادند و در پايان نيز به شركت كنندگان فعال از طرف ايشان  هدايايي اهدا شد.

تاریخ : 1397/09/25
منبع: