شركت مارگارين روز يكشنبه چهاردهم آبان ماه 1396 مفتخر به ميزباني هيات مديره محترم شركت توسعه صنايع بهشهر بود

شركت مارگارين روز يكشنبه چهاردهم آبان ماه 1396 مفتخر به ميزباني هيات مديره محترم شركت توسعه صنايع بهشهر بود

شركت مارگارين روز يكشنبه چهاردهم آبان ماه  1396 مفتخر به ميزباني هيات مديره محترم شركت توسعه صنايع بهشهر بود
شركت مارگارين روز يكشنبه چهاردهم آبان ماه  1396 مفتخر به ميزباني هيات مديره محترم شركت توسعه صنايع بهشهر بود. در اين ديدار كه مدير عامل، ‌قائم مقام، معاونين و مشاورين محترم اين شركت نيز حضور داشتند، ضمن برگزاري جلسه هيات مديره و نشست صميمانه با مديريت،  بازديد از قسمت هاي مختلف همچنين افتتاح تعدادي از پروژه هاي طرح و توسعه و محصولات جديد اقدام بعمل آوردند. 
جناب آقاي دلشادي مدير عامل محترم شركت توسعه صنايع بهشهر به اتفاق رياست محترم هيات مديره آقاي دكتر حنيفي،‌ آقاي مهندس دادمان قائم مقام و ديگر اعضاي محترم هيات مديره با همراهي معاونين و مشاورين محترم شركت (‌آقاي آيت الهي،‌ آقاي دكتر معين زاد، ‌آقاي مهندس ربيعي، آقاي جعفري و ... )‌ در اين برنامه حضور داشته و بعد از برگزاري رسمي جلسه هيات مديره، نشستي صميمي با مدير عامل شركت مارگارين آقاي دكتر بيرالوند و معاونين ايشان جهت استماع گزارش عملكرد و چالش‏ها و فرصت هاي پيش روي صنعت روغن و شركت مارگارين برگزار گرديد.
در ادامه‏،‌ بازديد و افتتاح پروژه IE كه در راستاي بهبود فرآيند توليد و براي اولين بار در ايران عملياتي گرديده است انجام و سپس حاضرين از بخش‏هاي مختلف شركت از جمله تصفيه‏خانه، تاسيسات نيروگاهي و توليد انرژي، سالن‏هاي مختلف بسته‏بندي روغن، كارگاه صنف و صنعت بازديد نموده و خط توليد محصول جديد روغن امگا نيز افتتاح گرديد. همچنين از بخش‏هاي ستادي و پشتياني اعم از برنامه ‏ريزي و لجستيك، اداري و منابع انساني، بخش هاي تحقيقات كاربردي و آزمايشگاه‏هاي كنترل كيفيت نيز بازديد به عمل آمد.
در جريان اين بازديد مديران محترم واحد‏هاي مرتبط به شرح عملكرد خود براي هيأت بازديد‏كننده پرداخته و رهنمودهاي لازم را از بازديدكنندگان اخذ نمودند

تاریخ : 1396/08/14
منبع: