در هفته جهاني غذا؛ معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شركت مارگارين را به عنوان شركت نمونه انتخاب و از آن تقدير به عمل آورد

در هفته جهاني غذا؛ معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شركت مارگارين را به عنوان شركت نمونه انتخاب و از آن تقدير به عمل آورد

در هفته جهاني غذا؛ معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شركت مارگارين را به عنوان شركت نمونه انتخاب و از آن تقدير به عمل آورد
هرساله هفته جهاني غذا از شانزدهم اکتبر مقارن با 24 مهرماه و همزمان با روز جهاني غذا آغاز مي‏گردد. اين روز به افتخار تأسیس سازمان فائو نامگذاری شده و توسط بسیاری از سازمان مرتبط با امنیت غذایی گرامي داشته شده و نیز جشن گرفته می‌شود.
به همين مناسبت نمايندگان معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران سركار خانم مهندس هجران‏خواه (سرگروه كارشناسان اداره نظارت بر صنعت روغن) و آقاي مهندس عليمرداني (كارشناس اداره نظارت بر صنعت روغن) ضمن حضور در شركت مارگارين از خطوط توليد روغن اين شركت بازديد نمودند. همچنين ايشان طي جلسه‏اي با حضور مديرعامل شركت مارگارين، آقاي دكتر بيرالوند از اين شركت به عنوان واحد نمونه تقدير به عمل آوردند.

تاریخ : 1396/07/24
منبع: