بازديد جناب آقای مهندس رسولی ( معاونت محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران)

بازديد جناب آقای مهندس رسولی ( معاونت محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران)

بازديد جناب آقای مهندس رسولی ( معاونت محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران)
جلسه مشترک با آقای مهندس رسولی ( معاون محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ) و با حضور آقايان دكتر شمس ، دكتر نيكخواه ، آقاي حاجبي و مهندس عبدالحسيني و ميهمانان محترم آقايان مهندس رسولي ، مهندس شاكري ، مهندس محمدي و مهندس نقي زاده در خصوص تسريع راه اندازي حمل ريلي برگزار گرديد :
آقاي دكتر شمس در ابتداي جلسه فرمودند: روزبروز فعاليت شركت بيشتر مي گردد و لذا شركت مارگارين با داشتن قريب 1000 نفر پرسنل و جايگاه اول در صنعت و صنف و در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي خود بصورت جدي به دنبال راه اندازي حمل ريلي هستند.
ايشان در ادامه افزودند؛ كه در خرداد ماه به دليل اعتصابات رانندگان عملا 20 روز امكان انتقال روغن به وسيله حمل جاده اي ميسر نبوده و به كل متوقف گرديد.
وي افزود:
-   بررسي فني ايستگاههاي پيشنهادي (بهرام – آپرين – ري – نيك پسندي و گل حصار) انجام گرديده و مزايا و معايب هركدام عنوان و در نهايت ، ايستگاه گل حصار به عنوان ايستگاه نهايي جهت بهره برداري شركت مارگارين انتخاب گرديد.
- مقرر شد جهت تامين برق و گاز با همكاري طرفين ، پيگيريهاي لازم از سازمانهاي مربوطه انجام گردد.
- جهت راه اندازي ايستگاه بندر امام مقرر شد تيم مارگارين شنبه در شركت راه آهن در اهواز حضور يافته و اقدامات لازم را پيگيري نمايند.
- همچنين مقرر گرديد ظهر امروز جلسه اي در شركت راه آهن با شركتهاي حمل و نقل ريلي و با حضور جناب آقاي حاجبي جهت هم افزايي و همكاري و تسريع موضوع تامين واگن برگزار گردد.
- در خصوص برنامه بلند مدت و امكان كشيدن خط تا نزديك شركت نيز جناب مهندس رسولي فرمودند كه بسترها و ظرفيتهاي خوبي وجود داد.

تاریخ : 1397/04/13
منبع: