بازديد آقاي دكتر نيكخواه از اجراي كمپين شب‏‏هاي آفتابي در خيابان 30تير

بازديد آقاي دكتر نيكخواه از اجراي كمپين شب‏‏هاي آفتابي در خيابان 30تير

بازديد آقاي دكتر نيكخواه از اجراي كمپين شب‏‏هاي آفتابي در خيابان 30تير
"چهارشنبه شب مورخ 10مهرماه 1398 آقاي دكتر نيكخواه مديرعامل محترم شركت مارگارين به همراه آقاي آقاعليان به مدت 2ساعت از روند اجراي كمپين شب‏هاي آفتابي كه هر شب از 25شهريور سال جاري در خيابان 30تير در حال اجراست بازديد به عمل آوردند".

آقاي دكتر نيكخواه مدير عامل محترم شركت مارگارين چهارشنبه دهم مهرماه براي بازديد از چگونگي روند اجراي كمپين شب‏هاي آفتابي به خيابان30تير تهران مراجعه نمودند. اين بازديد كه در فضايي كاملا صميمي برگزار شد آقاي آقاعليان دستيار ارشدآقاي دكتر نيكخواه نيز ايشان را همراهي نمودند.
مديرعامل شركت مارگارين با قدم زدن در مسير خيابان30تير و صحبت با ناظران اجرايي واحد توسعه ‏فروش، از روند اجراي كمپين شب‏هاي آفتابي مطلع شدند. ايشان با نفرات حاضر در غرفه آفتاب بصورت انفرادي صحبت نموده و ضمن شنيدن نظرات آنان راهنمايي‏هاي را نيز ارائه نمودند. آقاي دكتر نيكخواه با توجه به هدف مهم اين كمپين و پروژه‏ هاي مشابه كه تحقق موضوع برندينگ مي‏باشد، عوامل اجرايي را از مهمترين اركان شركت و برند آفتاب دانسته و خاطرنشان كردند كه اجراي صحيح و كامل كمپين از طريق پتانسيل موجود در اين خيابان و حضور گسترده مردم بايد در تمامي لحظات مد نظر قرار داشته باشد.
ايشان در پايان بازديد براي عوامل اجرايي حاضر در خيابان30تير آروزي موفقيت نموده و ضمن تشكر و قدرداني از آنان خواستار تلاش مضاعف در زمان باقي مانده و اجراي هرچه بهتر اين كمپين شدند. 
لازم به ذكر است كمپين شب‏هاي آفتابي از 25 شهريور ماه در راستاي پروژه‏هاي برندينگ و براي افزايش آگاهي از برند روغن آفتاب از طريق واحدهاي بازاريابي و توسعه فروش در خيابان 30تير در حال اجرا بوده و تا 23مهرماه نيز ادامه خواهد يافت. شعار اين كمپين شب‏هاي آفتابي است كه در فضاي ديجيتال با هشتگ #شب_هاي_آفتابي اطلاع رساني شده است. 
تاریخ : 1398/07/11
منبع: