اولين كنفرانس زنجيره‏ ي تأمين سبز

اولين كنفرانس زنجيره‏ ي تأمين سبز

اولين كنفرانس زنجيره‏ ي تأمين سبز
اولين كنفرانس زنجيره‏ي تأمين سبز در روز پنجشنبه مورخ 96/02/14 در 5 حوزه مختلف (علوم مدیریت و اقتصاد، علوم مهندسی و علوم پایه و تکنیک‌های فنی و مهندسی، علوم حقوق و سیاست بین المللی، علوم زیستی، منابع طبیعی و راهکارهای مربوط به مخاطرات امنیتی و دفاعی) با هدف حفاظت از محيط زيست با استفاده از رويكرد زنجيره تأمين در دانشگاه آزاد اسلامي شهر لاهيجان برگزار گرديد. 
اين كنفرانس با حضور شركت مارگارين به عنوان حامي مالي اين رويداد، همكاري سازمان ملي حفاظت محيط زيست و دانشگاه آزاد اسلامي، انجمن ارتباطات علمي ايران و فرانسه، شركت پيشگامان سنجش علوم(پيساكو)، حضور برخي از اساتيد بنام و مطرح كشور و جمع كثيري از دانشجويان برگزار گرديد.
اين كنفرانس با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز شد و سپس اساتيد مدعو به ايراد سخنراني پرداختند.
در ابتدا جناب آقاي دكتر تيموري رئيس كنفرانس به بيان ضرورت باز مهندسي زنجيره تأمين صنايع و ارائه آمار جهاني و ملي در اين خصوص پرداختند.
 سپس جناب آقاي دكتر بيرالوند دبير علمي كنفرانس و مديرعامل محترم شركت مارگارين به بيان چگونگي تشكيل كنفرانس، گزارش محورهاي علمي، اهداف و برنامه‏هاي كنفرانس پرداختند. ايشان با اشاره به برگزاری این همایش، آن را اولین همایش از نوع زنجیره سبز در ایران دانست و اظهار داشت: یکی از نگرانی‏های جهانی موضوع حفظ محیط زیست است که با توسعه فناوری های جدید روز به روز در حال گسترش است.
وی بيان داشت كم توجهی به آثار مخرب در محیط زیست و زندگی، فناوری‏ها توسعه پیدا کرده‏اند و بیش از دو دهه است که بشر متوجه آثار مخرب کسب و کارها و تولید در محیط زیست شده است و می خواهد آن را به حداقل برساند.
وی با اشاره به اینکه منابع طبيعي به عنوان سرمایه ملی ارث ما نیست بلکه امانتی است که برای آیندگان باید حفظ کنیم، افزود: این نگرانی از تخریب محیط زیست هم نگرانی برای خود افراد و هم تاثیر متقابل روی جامعه است.ايشان به عنوان مدير عامل محترم شركت مارگارين در خلال اين كنفرانس از مسئوليت‏هاي اجتماعي شركت‏ها در خصوص همگامي با جامعه جهاني براي حفاظت از محيط زيست اشاره نمودند.
در ادامه دكتر طالع رئيس دبيرخانه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در خصوص كارآفريني و لزوم انجام اقدامات فوري در حوزه محيط زيست به ايراد سخراني پرداختند.
همچنين در اين كنفرانس جناب آقاي دكتر مكنون مشاور عالي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به ايراد سخنراني و اهميت حفاظت از محيط زيست پرداختند.
در خلال بخش اول اين كنفرانس آقاي مهندس قديمي، آقاي مهندس خدايگاني، حجت السلام رحماني، دكتر مكنون و سركار خانم مهندس گلشاهي مدير اجرايي كنفرانس هر يك به ايراد سخنراني با محوريت موضوع كنفرانس پرداختند.
بخش دوم اين كنفرانس به ارائه مقالات برتر در 5 حوزه مطروحه و اهداء جوايز و هدايا اختصاص يافت.
در پايان نيز جناب آقاي دكتر كريمي و جناب آقاي دكتر احساني و آقاي دكتر بيرالوند به جمع‏بندي مطالب ارائه شده پرداختند و مقرر شد قطعنامه اولين كنفرانس زنجيره تامين سبز تهيه و اعلام گردد.
شايان ذكر است كه شركت مارگارين با اهدا نمونه محصولات جديد خود – روغن آفتاب سرخ ويژه - به استقبال ميهمانان اين كنفرانس رفت. همچنين اين شركت به اجراي سمپلينگ روغن سرخ كردني ويژه آفتاب در زمان برنامه ميان‏وعده پرداخت.

تاریخ : 1396/02/14
منبع: