انتصاب آقاي دكتر رامين رضايي به عنوان عضو جديد هيئت مديره شركت مارگارين

انتصاب آقاي دكتر رامين رضايي به عنوان عضو جديد هيئت مديره شركت مارگارين

انتصاب آقاي دكتر رامين رضايي به عنوان عضو جديد هيئت مديره شركت مارگارين

مدير عامل شركت توسعه صنايع بهشهر، طي حكمي دكتر رامين رضايي را به عنوان عضو جديد هيئت مديره شركت مارگارين منصوب كرد.
در متن اين حكم آمده است: نظر به تعهد ، شايستگي، و تجارب ارزنده جنابعالي و با توجه به تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 8 اسفند ماه 1396 شركت مارگارين به موجب اين حكم ، جنابعالي از تاريخ مذكور به عنوان عضو جديد هيئت مديره شركت ياد شده منصوب مي‏شويد.
شركت مارگارين براي اين عزيز توفيق روزافزون را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و پيشبرد اهداف شركت خواستار شد.
تاریخ : 1396/12/20
منبع: