افتتاحيه پياده سازي فاز اول پروژه CRM

افتتاحيه پياده سازي فاز اول پروژه CRM

افتتاحيه پياده سازي فاز اول پروژه  CRM
اين جلسه با حضور مديريت محترم عامل شركت سامانه هاي مديريت، جناب آقاي مهندس اسدي ، مدير بازاريابي جناب آقاي مهندس حميديان و 3 نفر از ديگر اعضاي شركت سامانه ها و همچنين با حضور مديريت محترم عامل شركت مارگارين، جناب آقاي دكتر نيكخواه‏، جناب آقاي دكتر شمس  و جمعي از مشاوران مديرعامل و مديران ارشد در تاريخ 23/07/1398در شركت مارگارين برگزار گرديد.
در ابتدا سركار خانم سيداحمدي گزارش كوتاهي از روند اجراي پروژه و اقدامات انجام شده و آخرين وضعيت پروژه را خدمت حضار ارائه دادند.
درادامه جناب آقاي مهندس يزداني مدير پروژه  CRM  از طرف شركت سامانه‏هاي مديريت، به مروري بر سيستم CRM  مارگارين پرداخته و همچنين CRM مطلوب را باCRM  پياده‏سازي شده مقايسه و با توجه به شرايط  موجود ريسك‏هاي اجرايي و فرصت‏هاي بهبود را با توجه به ديدگاه خود نسبت به مارگارين، بيان كردند.
همچنين جناب آقاي مهندس حميديان و جناب آقاي مهندس اسدي توضيحاتي در خصوص CRM تعاملي ارائه داده و اذعان داشتند  CRM تمامي اتفاقات ذينفعان را در برمي‏گيرد و كليه فعاليت‏هاي بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش از اين محور قابل پيگيري و رصد مي‏باشد.
در حال حاضر در اين سيستم:
- طراحي زير ساخت اطلاعات مشتريان
- پياده‏سازي سيستم شكايت و داشبوردهاي مربوطه (ساختارهاي روتين شكايت، پيگيري و نظر سنجي شكايت ) با استفاده از كانالهالي ارتباطي مختلف(SMS، Email، Telegram، Fax، تلفن)  
- سيستم مديريت محتواي پورتال بر بستر CRM  مارگارين
نصب و راه اندازي شده است، ولي قابليت نصب و راه اندازي پورتال تامين‏كنندگان، پورتال سهام‏داران، پورتال سفارش‏گذاري، وب سايت، سامانه فروش آنلاين و .... نيز بر همين بستر مهيا مي‏باشد.
در انتها جناب آقاي دكتر شمس ضمن تشكر از تمامي همكاران فعال در اين پروژه اذعان داشتند لازم است پس از پياده سازي نرم افزار تلاش كنيم تا نرم افزار را به بلوغ برسانيم. نرم افزارها مانند فرزندي مي‏باشند كه لازم است پروسه رشد، تربيت، نگهداري و ارتقا با توجه به نيازمندي‏ها را طي نمايند. اميد است اين سامانه با پياده‏سازي موفقيت آميز  بتواند الگويي جهت پياده سازي در شركت‏هاي گروه توسعه نيز باشد.
جناب آقاي دكتر نيكخواه نيز ضمن قدرداني از  رهنمودهاي سازنده جناب آقاي دكتر شمس و همچنين همكاران شركت سامانه‏هاي مديريت و همكاران مجموعه مارگارين؛ رابطه سازمان فروش و مشتريان را با سازمان مديريت، منقطع، محدود و كاناليزه عنوان داشته و اميدواري خود را جهت رفع اين خلاء با استفاده از اين نرم افزار بيان داشتند.
ايشان همچنين با تاكيد بر اين موضوع كه  استفاده پايدار از اين نرم افزار نياز به همكاري و همياري همه پرسنل و همچنين زمان و انرژي لازم دارد، عنوان كردند، اراده جدي سازمان بر پياده سازي اين نرم افزار است و لازم است مادامي كه در اين سازمان فعاليت مي‏كنيم تابع اراده سازمان باشيم.

تاریخ : 1398/08/28
منبع: