اربعين حسيني تسليت باد

اربعين حسيني تسليت باد

اربعين حسيني تسليت باد

اربعین یعنی یگانه شدن با کربلا و بیگانه شدن از هر آنچه کربلا ستیز و کربلا گریز است. 
چهلمین روز شهادت الگوی حریت برای تمام بشریت تسلیت و تعزیت باد. 

تاریخ : 1397/08/07
منبع: